Dam(wereld)records (7)

61. Grootste verzameling damrubrieken

Mogelijk de Zuid-Hollander Cees van der Ruit. Hij lijkt niet veel te missen.

62. Damperiodiek met de grootste oplage

Mogelijk Het Damspel, dat gratis wordt verstrekt aan leden van de Koninklijke Nederlandse Dambond, met aan begin van de jaren tachtig een oplage van 10.600.
Andere kandidaat is mogelijk het ter ziele gegane Russische tijdschrift
Sjasjki, dat zowel aandacht besteedde aan het dammen op de 64 velden als aan het internationale dammen. Een principe een enorm potentieel, maar had Sjasjki (dus) ook zoveel abonnees?

63. Damperiodiek met de kleinste oplage

Mogelijk 'Tijd voor problemen' (dec. 1977 - febr. 1979) van de Hillegomse dameskapper G.W. Zonneveld en de Enschedese rascommunist Derk Vuurboom. Het orgaan werd opgericht als gevolg van een persoonlijk conflict tussen dammers. Zonneveld en Vuurboom kregen nagenoeg niemand mee met hun foute blad en na ruim een jaar werd het al opgeheven.

64. Het oudst bewaard gebleven 10x10 dambord

Een spelbord uit 1696, dat bewaard wordt in het Westfries museum in Hoorn. Aan de ene kant van het bord kan het oude molenspel worden gespeeld (voor wie de regels kent en zin heeft), de andere kant is een dambord. 

65. De hardnekkigste poging om het remiseprobleem bij dammen aan te pakken

Die eer komt toe aan Herman Hoogland, de wereldkampioen van 1912-1925, die in 1923 een 'nieuwe speelwijze' introduceerde waarbij de dam een kruising zou moet zijn tussen een traditionele en een Friese dam. Twee dammen tegen één is dan gewonnen. Hoogland stak veel energie in de promotie van dit idee, richtte een nieuwe bond en een tijdschrift op en bleef tot aan zijn dood in 1956 horizontaal aan de nieuwe leer. Daarna was het 'gevaar' snel geweken. Zie ook de link 'Vernietig het remisevirus ?!

66. Oudste dammer die lid is van een damclub (16-8-2002) (Nederlands record)

Volgens het KNDB-bondsbureau D. van der Pol uit Naaldwijk.
Geboren 14 augustus 1908 en lid van DV Naaldwijk. Inmiddels 94 jaar dus.

67. Jongste lid van een damclub 

Wellicht Martin Kole die door zijn vader Bram Kole met terugwerkende kracht per 1 augustus 1997 lid gemaakt werd van DIOS Brunssum. Dat was twee weken voor zijn geboorte!

68. Oudste dammer die nog clubkampioen is geworden  (Nederlands record)

Een aardige kandidaat zou zijn: de 81-jarige Wim van der Kraan, clubkampioen van DC Mensfort uit Eindhoven (in 2002). Maar de 83-jarige Alex den Doop werd in 2002 clubkampioen van NDG (Nieuwegein). Voorlopig lijkt J.H. Meure recordhouder. In 2000 werd hij op 86-jarige (!) leeftijd clubkampioen van de Haarlemsche Damclub (HDC).

69. Langst onafgebroken lid van een vereniging

J.H. Meure was in 2002 66 (!) jaar lid van HDC, de Haarlemsche Damclub.

70. Speler met hoogste rating

Per 1 juli 2003 staat Alexander Georgiew op de eerste plaats op de FMJD (werelddambond) ratinglijst met 2472 punten. Tweede resp. derde staan Alexej Tsjizjow en Ton Sijbrands met 2471 en 2463 punten. 
Bij de vrouwen staat
Zoja Golubeva bovenaan (2371 punten), gevolgd door wereldkampioene Tamara Tansykhuzhina (2267 punten).

Op de KNDB-ranglijst (de Nederlandse lijst die ook openstaat voor buitenlandse spelers in de bondscompetitie) zie we al jarenlang
Alexander Baljakin, uitkomend voor het Gelderse Huissen, aan de leiding. In 2003 was zijn score 1602 punten. De laagste rating op de KNDB-lijst heeft Marius Spitsbaard, spelend voor ODB Haeghe PV, met 546 punten.
Ilona de Kok uit Bennekom schijnt een nog lagere rating te hebben (276 na een dieptepunt van 97 punten), maar vreemd genoeg komen we haar niet tegen op de KNDB-lijsten.

1  2  3  4  5  6  7  8  9

Terug naar Erics damsite