Dam(wereld)records (6)

51. Oudste Internet-damsite

De site Damweb stamt uit 1995, toen er nog geen Frontpage en Dreamweaver bestond en alles nog in HTML moest worden geprogrammeerd. Damweb is nog steeds een zeer actuele en goed verzorgde site.

52. Meest bezochte damsite (10x10 internationaal)

De site van de Koninklijke Nederlandse Dambond met gemiddeld zo'n 400 pageviews per dag. Een professioneel vormgegeven site, al doet webmaster Paul Visser daar zelf bescheiden over. Een grote en uitgebreide site als Draughts in Russia (tweetalig in het Russisch en -minder uitgebreid- in het Engels) heeft een groter potentieel maar komt praktisch zeker niet aan dit aantal bezoekers. Draughts in Russia heeft geen teller en al had Draughts in Russia een teller dan vertrouwen wij Russische tellers niet zo. Een particuliere Internetaansluiting is in de landen die deel uitmaakten van de voormalige Sowjet-Unie een zeldzaamheid. Een middelgrote plaats met zo'n veertigduizend inwoners heeft er misschien een stuk of zes. Internetten gebeurt, net zoals in veel derdewereldlanden, in Internetcafés. Gebruikers kunnen hier met hun eigen account e-mail versturen en ontvangen en af en toe surfen. Het geringe gebruik van Internet in deze contreien blijkt ook uit de weinige pageviews aan internationaal georiënteerde damsites. En de kamer met Russisch dammen op Vinco Online Games is praktisch zonder uitzondering onbemenst...
De meest bezocht privésite is zonder enige twijfel Toernooibase van Piet Bouma.

53. Meest uitgebreide damsite

Draughts in Russia
Totdat iemand zegt het beter te weten.

54. Damsite met de meeste links

Dam Ring
Damvereniging Denk en Zet Laren (Gelderland) heeft een homepage die niet zoveel verschilt van die van andere verenigingen die überhaupt een eigen site hebben. Maar de verzameling damlinks, nationaal en internationaal, is onovertroffen. Ruim 600 stuks. maar... vele werken er niet (meer). Vermoedelijk blijven er 400-450 over, maar het blijft een record. 
Verzamelingen met links zijn net baby's. Ze moeten af en toe geschoond worden.

55. Dammer met de meeste e-mailadressen van andere dammers.

Bertus de Harder (alias Lubbert de Dammer). Hij gebruikt ze voor zijn maandelijks dambericht. Zie ook de pagina Damlinks.

56. Damsite in de meeste talen

Erics Damsite. Deels in dertien talen. Laatst toegevoegde taal: Thais!

57. Meest gespeelde damvariëteit online op Internet

Checkers. Op een willekeurig moment van de dag zijn er meer dan 1000 partijen tegelijk aan de gang, vooral via de pagina games van Yahoo. Spelers zijn overigens vooral kinderen en huisvrouwen. En natuurlijk huismannen.

58. Sterkste damprogramma voor de computer

Truus, Flits, Buggy? Of... Dam 2.2. dat recentelijk Open Nederlands Kampioen werd?
Wie het weet mag het zeggen.

59. Eerste damprogramma dat een regerend wereldkampioen versloeg

Truus (met wit tegen Tsjizjow in een sneldampartij in 1992 in Cannes).

 

60. Grootste verzameling dampartijen

Turbo Dambase van de Nederlander Klaas Bor. Meer dan 300.000 partijen in 2006.

1  2  3  4  5  6  7  8  9

Terug naar Erics damsite