31

Een bijzondere creatie. Na het verplichte (5-10) komt er een tweede witte dam op het bord. De zwarte tegencombinatie wordt in de kiem gesmoord door de verrassende slagen naar 11 en 21.  

 

32

Familie van nr. 31. Opnieuw het tweedammenthema. Uiteindelijk trekt wit via een bekend opsluitmotief aan het langste eind.

 

33

Weer wordt wit vrijwillig een tweede dam aangereikt met het oogmerk om een tegencombinatie te nemen. Strikt genomen is de situatie na 3x17 oneconomisch, maar het is juist het hoogtepunt van de compositie.

 

34

Hetzelfde thema. Wit heeft uiteindelijk een Coup Turc nodig om de zwarte dam af te vangen.

 
 

35

Ook hier valt genoeg te genieten: twee zwarte dammen, twee witte dammen en een Coup Turc

 

 

36

Een groot probleem met een opmerkelijk gave beginstand.

 

37

In deze compositie heeft wit geen dammen nodig om de twee zwarte dammen in te rekenen.

 

38

Vlotte 'Guerra'. Eerst wordt de katapult 9/14 ingericht. Vervolgens wordt-ie afgeschoten...

 

39

Een niemendalletje vergeleken met nr. 40

 

40

Hoogtepunt is hier het onverwachte 1-18! waarmee wit zijn dam op 1 verruilt voor een op 4.

Terug naar damcomposities