De grote misère?!-enquête

De resultaten
          

111 dammers hebben hun mening via het digitale inschrijfformulier toegestuurd. Hier volgen de resultaten.

Wellicht zijn de resultaten niet representatief voor de mening van de gemiddelde dammer. Niet iedereen heeft een pc en een werkende internetverbinding. Zij die dit wel hebben zijn mogelijk jonger en meer veranderingsgezind dan de doorsnee speler.
Enkele respondenten hebben aangegeven dat ze voor de Delftse telling en/of doordammen zijn, doch alleen op topniveau. Bij vraag twee is evenwel geen splitsing aangebracht. 
Dus: verabsoluteren van de gegevens is niet verstandig, wel
zijn er enkele algemene trends op te maken uit de resultaten van de enquête.

Ik heb de Bondsraad alsmede de voorzitter van de KNDB de gedetailleerde resultaten toegestuurd.

Onder alle inzenders zijn de volgende prijzen verloot:

1e prijs: 100 euro
2e prijs: 50 euro
3e prijs: 25 euro 

Klik op de links en u ziet wie er in de prijzen zijn gevallen.

Alle inzenders: hartelijk bedankt voor uw medewerking en tot de volgende keer!


Vraag 1:
Bent u van mening dat het remiseprobleem structureel moet worden aangepakt?

1. Ja: 47 stemmen

   42 %

2. Ja, doch alleen bij topdammen: 37 stemmen

   33 %

3. Nee: 27 stemmen

   24 %

 

Wat lezen we uit deze cijfers? 
Eén ding is duidelijk: er kunnen twee 'coalities' worden gevormd. 
Ruim 75% vindt dat er iets moet veranderen, ofwel voor alle dammers, ofwel alleen voor topdammers. 
Aan de andere kant vindt ruim 57% dat het spel voor de gewone dammer in principe ongemoeid dient te blijven. Het is maar hoe je het interpreteert.

 

Vraag 2: 
Geef uw oordeel -op een schaal van 0 tot en met 3- over de volgende voorstellen om het aantal remises te verkleinen. 
3 punten:
dit moeten we zeker doorvoeren. 
2 punten: hier moet positief over worden nagedacht. Na onderzoek en evaluatie kan dit eventueel worden doorgevoerd.
1 punt: niet bij voorbaat onbespreekbaar, maar op het eerste gezicht zie ik er weinig in. 
0 punten: dit moet zeker niet worden doorgevoerd. 
In totaal waren per voorstel derhalve 333 punten te behalen. 

De laatste kolom geeft aan hoeveel respondenten het maximale aantal punten ('Dit moeten we zeker doorvoeren') aan het voorstel gaven.
Uitleg over de voorstellen vindt u op de pagina Vernietig het remisevirus?!  

Categorie 1: voorstellen die iets aan het spel zelf veranderen

   

Pnt.

Gevisualiseerd

x 3 pt.

1. Thaise dam

34

 

 1

2. Hoogland-dam

15

 

 0

3. Renooij-dam

17

 

 1

4. Polman-dam

23

 

 1

5. Mineur&majeurdam

15

 

 0

6. Koningsdam

47

 

 4

7. Gesplitste dam

34

 

 2

8. Farton-dam

14

 

 0

9. Hoekje van dambord af

18

 

 1

10. Veldje erbij

18

 

 2

11. Doordammen

89

 

 5

12. Ban de remise totaal

49

 

 4

13. Sierra Leone-regel

35

 

 2

14. Idee van Kuijken

19

 

 1

 

Categorie 2: Voorstellen die het spel zelf in tact laten (hooguit iets toevoegen), alleen de waardering in punten veranderen.

15. 3-0 bij zege

202

 

 41

16. Volmac- of Delftse telling

144

 

 19

17. Delftse telling met 5-0

125

 

 17

18. Harkstedetelling

117

 

 11

19. Score 1,1 - 0,9 etc.

87

 

 7

20. 'Doelsaldo'

124

 

 13

 

Categorie 3: Andere voorstellen die het spel zelf en de waardering in punten in tact laten. 

21. Veertigzettenregel

196

 

 37

22. Speeltempo verhogen

157

 

 29

23. Knock-outsysteem

164

 

 24

24. Verplichte openingen

28

 

 1

25. Afschaffen WK-match

137

 

 24

Welke trends zijn er te ontdekken? 

 

Vraag 3 (facultatief): heeft u nog een ander voorstel om het aantal remises te beperken?

Verder werd o.a. genoemd:

 

Vraag 4 (facultatief): heeft u verder nog opmerkingen?

Een bloemlezing:

 

Terug naar Erics damsite 
Back to main page (English)
Retour (Français)
Zurück (Deutsch)
Página anterior (Espa
ñol)
Voltar atrás (Portuguesa)
Bai bek (Papiamento)
Ritorno (Italiano) 
Powrót (Polski)
Возврат к главному меню