Afgesproken remise ging bijna mis

Eric van Dusseldorp 

Gelukkig werden in het afgelopen kampioenschap van Nederland de meeste kansen benut, maar er werden er ook enkele gemist. Een opvallende mogelijkheid was er in de laatste ronde in het duel tussen Alexander Baljakin en Martin Dolfing.

Wit: A. Baljakin – Zwart: M. Dolfing

 

Zie diagram. Wie de hele partij naspeelt, komt tot de conclusie dat er sprake moet zijn geweest van een afgesproken remise. Niet zo verwonderlijk: Dolfing had nog maar één punt nodig voor een grootmeesterresultaat en Baljakin geloofde het, na zes fraaie overwinningen in het eerdere verloop van het toernooi, ook wel. Een nadeel van dit soort praktijken is evenwel dat belangen van derden kunnen worden geschaad. Immers, niet iedere NK-deelnemer haalde (gemakkelijk) een punt tegen de ontketende Baljakin.

Een afgesproken puntendeling betekent tegenwoordig wel dat er veertig zetten moeten worden gespeeld alvorens remise mag worden overeengekomen en dat deden de heren dus ook. Maar na 37… 4-9?? (Na 13-19 is de stand volkomen gelijkwaardig) moet de sluwe Baljakin hebben gezien dat 41-36! schijfwinst oplevert. Wat doe je dan in zo’n situatie? De winnende zet spelen of doen alsof je neus bloedt en snel naar remise afwikkelen. Baljakin deed het laatste – afspraak is immers afspraak! – en wikkelde met 34-29 et cetera snel naar remise af.

Dat 41-36 wint is niet zo moeilijk te zien, maar wel verrassend. Zwart verkeert in zetdwang. Op (13-19) volgt het Zetje van Weiss door 26-21 (17x26) 36-31 (26x37) 38-32 (37x38) 33x4 en op (8-12) of (9-14) komt uiteraard 34-29.

Blijven over (11-16), (23-28) en (17-22). Op (11-16) wint niet 34-30 wegens (17-21), maar 38-32! en zwart staat nog meer verloren dan hij al stond. En op (23-28) 33x22 (17x28) wint 38-33 een schijf, bijvoorbeeld (18-22) 27x18 (13x22) 36-31! en zwart moet zowel rekening houden met 31-27 als 34-29.
Op (17-22) volgt 34-30 (22x31) 30x28 (31-37). De voorpost op 37 is vaak heel vervelend voor wit, maar nu wint wit gedecideerd door 26-21! Op (11-16) komt 28-22 en op (8-12) 33-29 (11-17) komt 38-32 en wit behoudt zijn plusschijf.

Een wat meer klassieke gemiste kans miste Pieter Steijlen tegen Cor van Dusseldorp: een schone schijfwinst werd niet omgezet in partijwinst. Maar eerst gebeurde er wat anders.

Wit: C. van Dusseldorp – Zwart: P. Steijlen

 


Zie diagram.

Wit speelde een zet, die er niet onlogisch uitziet, maar vrijwel geforceerd verliest.
24. 32-27?, 17-21; 25. 38-32, 12-18; 26. 37-31 (want op 48-42? wint (18-22) 28x26 (19-23) 29x18 (13x31) 36x27 (24-30) 35x24 (20x47)). 26…,1-7; 27. 48-43, 21-26; (niet te verwarren met (8-12?), want dan volgt 31-26! (3-8) 26x17 (12x21) 35-30 (24x35) 29-24 (20x38) 39-33 (38x29) 34x1.

28. 43-38, 26x37; 29. 32x41, 8-12; 30. 38-32, 3-8!
Wit moet nu altijd een verliezende combinatie toelaten, bijvoorbeeld 36-31 (16-21) 27x16 (18-22) 28x17 (12x21) 16x27 (19-23) 29x18 (13x22) 27x18 (24-30) 35x24 (20x47).

31. 49-43, 16-21; 32. 27x16, 18-22; 33. 28x17, 12x21; 34. 16x27, 19-23; 35. 29x18, 13x31; 36. 36x27, 24-30; 37. 35x24, 20x49; Wit kan de dam ten koste van een schijf afnemen.

38. 34-29, 25-30; 39. 29-24, 30x19; 40. 40-35, 49x40; 41. 45x34,...

Er zijn spelers die het na schijfverlies zonder compensatie opgeven, zoals Scholma dat deed tegen Meurs, zie de rubriek van vorige week. Maar in deze stand speelt wit door en met succes.

41…, 19-23; 42. 41-37, 15-20; 43. 37-31, 14-19; 44. 31-26, 9-14; 45. 39-33, 20-24; 46. 33-28, 7-11?; Maar na deze, wat vreemde, zet, geeft zwart de zege uit handen. Winnend is (14-20). Het kan dan als volgt verdergaan: 27-22 (20-25) 22-17 (7-11) 28-22 (11-16) 32-27 (8-13) 35-30 (24x35) 17-12 (6-11) 22-17 (11x31) 26x37 (19-24) 12-7 (13-18) 7-1 (24-29) en zwart gaat winnen.

47. 26-21?,…
Maar nu klopt het weer voor zwart. 34-30 lijkt remise te lopen. Twee varianten: I: (24-29) 27-21 (11-16) 30-24! en II: (11-16) 27-22 (8-13, want op 24-29: 30-25 et cetera) 22-17 (13-18) 30-25 (23-29) 32-27 (29-34) 27-22 (18x27) 17-12 met remise.

47... , 8-12; 48. 34-30, 24-29?;

Maar nu is het weer remise. Winnend is (11-16!) 28-22 (6-11) 22-18 (24-29) 18x7 (11x2) 21-17 (29-33) 30-24 (19x30) 35x24 (23-29) en wit komt er niet meer aan te pas.

Steijlen kreeg in de partij geen derde kans.

49.  21-16!, 11-17; 50. 27-22, 29-33; 51. 22x11, 33x22; 52. 30-24!, 19x30; 53. 35x24, 6x17; 54. 16-11!,… De clou! 17x6; 55. 24-19,… en ondanks drie volle schijven meer kan zwart niet winnen. 55…, 22-27; 56. 32x21, 14-20; 57. 19x28, 12-18; 58. 21-17 en de spelers kwamen remise overeen, maar wel met een plusje voor Steijlen.

Terug naar damrubrieken