'Filmen' van partij niet onomstreden

 

Eric van Dusseldorp 

 

 

 

Enige jaren terug lanceerden Johan Krajenbrink en Lambert-Jan Koops een succesvolle serie trainingsmateriaal voor dammers van elk niveau. De boekjes, die alle een bepaald thema bevatten, zijn eenvoudig maar netjes uitgevoerd en bovendien betaalbaar.

 

De auteurs vonden dat het tijd werd voor een nieuwe reeks en veel damliefhebbers verheugen zich er al op. Voor 2007 staan tien deeltjes in de steigers en ze zullen in de maanden februari tot en met december, met uitzondering van augustus, uitkomen. De thema’s zijn reeds bekend: Op Slag, Rekenen met Marcel Deslauriers, Michael Korenewski, Openingen, WK 1972 deel 1 t/m 4, Nicolai Mitsjanski en Wadim Wirny. Deels zijn de werkjes overigens al gedrukt.

 

Hoe steekt zo’n boekje over, nou pak ‘m beet, Wadim Wirny nu in elkaar? (Opmerkelijk genoeg spreken de auteurs van Vadim Wirny, dus voornaam met een V, terwijl de V en de W in het Russisch dezelfde letter zijn!).

De auteurs geven in de inleiding een karakteristiek van het voormalige wonderkind uit de Oekraine. “Waarom is hij geen wereldkampioen geworden?” zo vragen de scribenten zich af. En ze gaan verder. “Dat is een interessante vaag en het kan ook een leerzame vraag zijn voor al degenen die nog wel wereldkampioen willen worden de komende tijd. Vaak wordt als antwoord gegeven dat Wirny het temperament er niet voor heeft en dat je dat dus terug ziet in zijn spel. Met die ‘temperament-opmerking’ wordt doorgaans bedoeld: hij speelt te eenzijdig, te rustig, te berekenend, te bang ook, om heel veel te kunnen winnen in een (open) toernooi. Hij komt wel tot een zeer acceptabele score, maar echt heel erg veel in de ‘plus’ is het niet.”

 

Het technische deel -uiteraard is haast het hele boekje technisch- bevat in de eerste plaats een aantal partijen van Wirny tegen tamelijk zwakke tegenstanders. Het is immers altijd leerzaam om te zien hoe een topspeler een wat zwakkere broeder aanpakt.

Vervolgens zijn er besprekingen van enkele van zijn partijen tegen collega-grootmeesters. En ook een aantal van Wirny’s nederlagen blijft niet onvermeld. Origineel is: sommige partijen worden in woorden omschreven en dat moet de lezer proberen te volgen, zo goed en zo kwaad als dat gaat. Getest wordt strategische kennis. Getest wordt ook of het spel van de verliezers enigszins ingeschat kan worden.

 

Een bekend onderdeel van deze boekjes is het ‘filmen’ van partijen, een manier van trainen die van Johan Krajenbrink afkomstig is. Een aantal diagrammen, meestal zo’n negen, vertelt als het ware het verhaal van de partij. Een dergelijke aanpak is leerzaam, maar kan ook leiden tot oppervlakkigheid, gebrek aan originaliteit en zelfs ‘mapjesdammen’ bij de leerling. Want een zet wordt bij het filmen een beetje gezien als een onderdeel om van de ene positie naar de andere te gaan. Maar is iedere zet niet gewoon een op zich zelf staand iets? Verschilt een topgrootmeester niet van een gewone sterveling omdat hij af en toe een zet doet die net iets anders is of net op een ander moment gespeeld wordt dan wat je zou verwachten? Zou Alexej Tsjizjow wereldkampioen zijn geworden als hij het ‘filmen’ in zijn trainingspakket had zitten? Nou, Tsjizjow heel misschien nog wel, maar Alexander Schwarzmann zeker niet! . .

 

De tien deeltjes bestaan alle uit 68 A5-pagina’s, met uitzondering van het eerste deel dat 84 pagina’s beslaat. De deeltjes worden maandelijks verstuurd. Abonnee worden is mogelijk door 60 euro over te maken op rekening 31.29.08.539 t.n.v. L.J.A. Koops in Bemmel. Doe dit onder vermelding van naam en adres. Voor meer info, ook over aanschaf van losse deeltjes: info@lambertjan.nl

 

De oplossing van de opgave van vorige week (auteur: M. Kroesbergen. wit: 26, 27, 32, 36, 37, 38, 39, 42, 47, 49, 50 / zwart: zwart: 5, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 23, 24, 25, 35). Na 50-45 (35-40?) 45x34 (24-29) volgt 34-30!! (25x43) 47-41. Zie diagram.

 

 

 

 

Met een schijf meer en bijna op dam staat zwart nu verloren. Er is sprake van de dubbele dreiging 27-21 en 32-28 en op damhalen volgt een Coup Napoleon met 37-31. Dit vraagstuk roept associaties op met een wereldberoemd probleem van de Rus Galkin, maar is zeker niet minder!

 

De nieuwe opgave is weer een eerste publicatie van P. Kuijper uit Hoorn. Zie diagram 2. Wit begint en wint. 17-11 wint niet, stelt de auteur.

 

 

 

 

 Terug naar damrubrieken