Vervroegde kerstopgaven

 

Eric van Dusseldorp 

 

 

Dit jaar werd de kerstversiering hier en daar wel erg vroeg uit de dozen gehaald. Sinterklaas was nog niet in het land of op diverse plekken hing de bekende sfeervolle verlichting er al.

De Kring voor Damproblematiek deed er nog een schepje bovenop: half oktober kregen de dammedewerkers van de verschillende dagbladen de vraagstukken voor de traditionele kerstprijsvraag reeds toegestuurd. En velen besloten inmiddels tot plaatsing over te gaan.

Ook in deze krant wordt de lezer wat meer tijd gegund om de oplossingen van de standen te vinden.

 

Na Dirk de Ruiter en Andreas Kuijken in voorgaande jaren werd nu dr. Arie van der Stoep bereid gevonden om een viertal originele problemen aan te leveren.

Dr. Arie van der Stoep uit Hooge Zwaluwe is een vermaard damhistoricus die zijn proefschrift wijdde aan de oorsprong van het woordje ‘dam’. Vorig jaar zette hij met zijn boek ‘Damspel in relatie tot schaakspel en alquerque’ de gangbare denkbeelden over de ouderdom van het damspel en de relatie tussen dammen en schaken volledig op zijn kop. Voor liefhebbers: zie www.draughtshistory.nl

 

Dr. Van der Stoep publiceerde niet alleen over de geschiedenis van het damspel, ook verschenen er van zijn hand diverse publicaties over de damproblematiek. De CPI, oftewel de internationale problemistenbond, kende hem onlangs de titel ‘internationaal grootmeester damproblematiek’ toe.

 

Dr. Van der Stoep probeert met deze serie een brug te slaan tussen het partijspel en de problematiek. Dit komt tot uitdrukking in gescheiden standen die ook de partijspeler prikkelen tot oplossen.

 

Het eerste probleem is een eenvoudige binnenkomer. In de hoofdvariant staat er na vier zetten alleen nog maar een dam op het bord.

De tweede opgave is iets lastiger, maar nog steeds goed te doen. Meerslag is hier het sleutelwoord. Na zes zetten is het pleit beslecht.

De stand van het derde probleem mag er zijn, evenals de oplossing. In het begin van de ontleding heeft zwart keuze, maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Het afspel goed behandelen en dan is het na dertien zetten eenduidig gewonnen voor wit.

De vierde stand wordt niet direct met de combinatie begonnen, verder heeft zwart ergens slagkeuze en na negen zetten is het gewonnen voor wit.

Voor alle opdrachten geldt: wit begint en wint.

 

Ter controle voor de oplossers de diagrammen ook in cijferstanden.

Opgave 1: zwart: 8, 11, 16, 18, 19, 23, 39 / wit: 21, 27, 28, 32, 33, 37, 44

Opgave 2: zwart: 7, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 / wit: 16, 27, 31, 32, 34, 38, 39, 40, 42, 43

Opgave 3: zwart: 9, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 36 / wit: 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 42, 49

Opgave 4: zwart: 1, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 22 / wit: 20, 24, 28, 29, 30, 31, 33, 37, 38, 43

 

Onder de inzenders worden geldprijzen verloot van resp. 50, 40 en 30 euro. Daarnaast worden er vijf jaarabonnementen op De Problemist beschikbaar gesteld. Oplossingen dienen voor 15 januari 2007 te worden toegezonden naar A. Schokker, Lomondstraat 18, 1060 PL Amsterdam. E-mail: zaschokker@hotmail.com

 

Ook als niet alle oplossingen worden gevonden kan men bevindingen insturen en meedingen naar de beschikbaar gestelde prijzen. De Problemist richt zich namelijk niet alleen op de ervaren oplossers, maar ook op beginnende oplossers en problemisten.

 

Een abonnement op de Problemist is mogelijk na overmaking van 30 euro per jaar op giro 407690 t.n.v. Penningmeester KVD te Rotterdam.

 

 

 Diagram 1

 

 

 Diagram 2

 

 

Diagram 3

 

 

 Diagram 4

 

Terug naar damrubrieken