Traditionele kerstoploswedstrijd

Eric van Dusseldorp


Het meest besproken damevenement van het afgelopen jaar is ongetwijfeld de geslaagde wereldrecordpoging blindsimultaandammen van grootmeester Ton Sijbrands. Meer dan nationale kampioenschappen en matches om de wereldtitel spreekt het spelen tegen 24 dammers tegelijk, zonder de borden te zien of de notaties op te schrijven, tot de verbeelding. En mede dankzij de uitstekende verslaggeving van het NOS-journaal en Studio Sport is de damsport bij menigeen weer onderwerp van gesprek. Hopelijk verschijnt de charismatische dammatador uit Muiden nog een aantal malen in televisieprogramma’s en krijgt hij zijn oude status van Bekende Nederlander - iemand die op straat herkend wordt - weer terug. Voor het imago van de damsport zou dat erg goed zijn. Meer over dit fraaie wereldrecord in de rubriek van volgende week. Deze aflevering is er speciaal voor de oplossers van damproblemen.

Het is inmiddels een traditie: de kerstoploswedstrijd die jaarlijks wordt uitgeschreven door de Kring voor Damproblematiek. Het is een landelijke wedstrijd die in een aantal dagbladen en op enkele internetsites verschijnt.

Steevast wordt aan de nestor van de vaderlandse damproblematiek, Dirk de Ruiter uit Duivendrecht, gevraagd een viertal originele werkstukken te componeren. Ook dit jaar was De Ruiter, die inmiddels de tachtig gepasseerd is, daartoe bereid.

Het eerste probleem is een eenvoudige binnenkomer. In de hoofdvariant plaatst zwart een kleine tegenactie, maar na geraffineerd slaan van wit staat er na vijf zetten alleen nog maar één witte schijf op het bord.

De tweede opgave is lastiger. Zwart kan kiezen uit een combinatie of uit positioneel tegenspel. Dit laatste hoeft niet aangegeven te worden. Na de combinatie ontstaat er een eindspel met een opmerkelijk krachtige witte dam. Ook voor de partijspeler een interessant slot. De oplossing is veertien zetten diep.

De stand van het derde probleem mag er zijn, evenals de ontleding. Met behulp van de meerslagregel bereikt wit zijn doel (een beroemd motief van één witte dam tegen vier zwarte schijven). Even opletten in het afspel en dan is het na dertien zetten eenduidig (scherp) gewonnen voor wit.

Het vierde diagram biedt fraaie staaltjes problematiek. In de auteursbedoeling wordt zowel dwang als meerslag verwerkt en er verschijnt een zwarte dam op het bord.

Na twee zetten verdwijnt deze dubbeldekker; zwart onderneemt nog een laatste remisepoging maar wit neemt dan een winnende minicombinatie. Al dit moois is tien zetten/slagen diep.

Tot zover het ‘voorzeggen’. Tijdens een dampartij mag zoiets absoluut niet, maar bij een oploswedstrijd wordt er niet moeilijk over gedaan. Temeer daar alle oplossers dezelfde informatie krijgen.

Ook als niet alle oplossingen gevonden worden kan men bevindingen insturen en meedingen naar de beschikbaar gestelde prijzen.

Onder de inzenders worden geldprijzen verloot van respectievelijk 45, 35 en 25 euro. Daarnaast worden er vijf jaarabonnementen op De Problemist beschikbaar gesteld. De Problemist is het blad van dammers als Dirk de Ruiter die zich bezig houden met het construeren van damproblemen. Maar ook oplossers, partijspelers en andere belangstellenden beleven veel plezier aan dit tijdschrift. Een hoogstaande artikelenreeks heeft de naam ‘forcings’ (partijachtige standen met een of meer dwangzetten) en is van de hand van de bekende topspeler en problemist Frans Hermelink.

Oplossingen dienen voor 15 januari te worden ingezonden naar A. Schokker, Lomondlaan 18, 1060 PL Amsterdam. E-mail: zaschokker@hotmail.com

De oplossing van het vraagstuk van vorige week.

Wit: dam op 1 / Zwart: schijven op 7, 9, 17, 19, 20, 30, 31, 33, 43, 44

Wit kan als volgt tien stukken slaan: 1x29x42x26x3x14x32x49x35x24x15.

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

Terug naar damrubrieken