Traditionele Kerstoploswedstrijd

 

 

Het is een jaarlijkse traditie dat de Kring voor Damproblematiek (KvD) een Kerstoploswedstrijd organiseert. De meeste media in ons land (kranten, maar tegenwoordig ook websites) verlenen hieraan hun welwillende medewerking.

 

Dit jaar wordt, net als vorig jaar, een viertal problemen ter oplossing aangeboden van Martin van Dijk. Van Dijk houdt zich al meer dan 50 jaar bezig met de damproblematiek; zijn voorkeur gaat uit naar aangename standen met een goede kleurscheiding.

Een proeve van Van Dijks bekwaamheid in cijferstand. Wit schijven op 15, 24, 29, 30, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 47 / Zwart schijven op 7, 8, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 25, 27, 31, 37. Wit wint fraai door 29-23! (18x49) 38-32! (49x20) 32x1 (25x43) 36x9 (37x48) 15x2 (14x3) 47-42 (48x31) 2-8 (3x12) 1x26.

 

Wat naast het genoemde kenmerk van de aangename standen en de goede kleurscheiding dikwijls terugkomt in zijn composities is de tegenactie van zwart via een combinatie die gedoemd is in schoonheid te sterven. Dit laatste zien we ook terug in de vier bijgevoegde problemen.

 

Het eerste probleem start met eenvoudig slagwerk, waarna een eindspelletje volgt waarin zwart, na het sterkste tegenspel, in een vangstelling terecht komt. Het is uit na acht zetten.

De tweede opgave is beduidend lastiger, maar nog steeds goed te doen. Na het logische begin (enige dwang) heeft zwart twee mogelijkheden. In de A-variant komt hij een schijf achter en in de hoofdvariant komt hij in een opsluiting terecht. De opsluiting is een feit na acht zetten.

Bij het derde probleem moet zwart, na de combinatie van wit, wel de voor de hand liggende tegenactie plaatsen. Na dertien zetten mondt het geheel uit in een slotstand waarin zwart op fraaie wijze is klemgezet.

Bij de vierde opgave start wit met een combinatie die maar liefst acht zetten diep is. Na de damafname zijn er twee eindspelvarianten mogelijk waarin wit nog even op zijn tellen moet passen, maar dan is het na twaalf of veertien zetten gewonnen.

 

De organisatoren denken dat de serie iets lastiger is dan de problemen van de KvD Kerstoploswedstrijd van 2007. Maar het combinatieve element en de eindspelletjes moeten de oplossers zeker aanspreken.

 

Ook als niet alle oplossingen gevonden worden kan men bevindingen insturen en meedingen naar de beschikbaar gestelde prijzen.

De Problemist richt zich namelijk niet alleen op de ervaren oplossers, maar ook op beginnende oplossers en problemisten.

 

Omdat het zetduiveltje nog wel eens wil toeslaan, volgen hier voor de oplossers die twijfelen aan de juistheid van de positie op het diagram, ook nog de cijferstanden.

 

Opgave 1. Wit: 19, 26, 29, 33, 39, 47, 49 / Zwart: 8, 13, 18, 20, 27, 30, 35

Opgave 2. Wit: 21, 32, 33, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45 / Zwart: 8, 9, 11, 12, 22, 23, 24, 29, 31, 35

Opgave 3. Wit: 15, 22, 27, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 50 / Zwart: 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 24, 35

Opgave 4. Wit: 28, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 48, 50 / Zwart: 3, 5, 7, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 36

 

Onder de inzenders worden geldprijzen verloot van resp. 50, 40 en 30 Euro. Daarnaast worden er vijf jaarabonnementen op De Problemist beschikbaar gesteld. Oplossingen dienen voor 15 januari 2009 te worden ingezonden naar A. Schokker, Lomondlaan 18, 1060 PL  Amsterdam. E-mail: zaschokker@hotmail.com

 

 

 
 

 

 

 

 

 


 

                                                                           

 Terug naar damrubrieken