Grote open toernooien hebben de toekomst

door Eric van Dusseldorp 


Vandaag start de eerste van de reeks open zomertoernooien, het DNC Open te Den Haag, met, zo het laat aanzien, een recordaantal deelnemers. Op 11 juli jl. stond de teller van het aantal inschrijvingen op 160, maar in de regel zijn er de nodige afmeldingen te verwachten of dammers die zonder afzegging gewoon niet verschijnen. Ook staan er op de eerste toernooidag steevast enkele spelers op de stoep die zich niet hebben aangemeld maar op het laatste moment toch maar wat graag willen meedoen. Waarschijnlijk zullen er tussen de 140 en 150 deelnemers van start gaan en dat zijn er in Den Haag, waar het toernooi al zo’n twintig jaar wordt gehouden, nog nooit zo veel geweest.

Dit soort grote, open toernooien hebben de toekomst. Ook Nijmegen Open (volgende week), Brunssum Open (over drie weken) en Salou Open (reeds in mei gehouden) kennen een deelnemersveld van ver boven de honderd dammers. Je kunt niet tot een andere conclusie komen dan dat er in de damwereld tegendraadse ontwikkelingen zijn. Enerzijds nemen het clubbezoek en het ledenaantal van de bond af, wat haast iedereen die de damsport een warm hart toedraagt zorgen baart. Anderzijds zijn aaneengesloten toernooien, bij voorkeur met een vakantieachtig karakter, heel succesvol en schieten ook kleinere, wat exotischer toernooien, als paddenstoelen uit de grond. Een grappige trend daarbij is dat er juist in díe landen waar helemaal of vrijwel niet op het internationale bord gedamd wordt, open toernooien worden georganiseerd. Men zie: Spanje, Portugal, Duitsland, Bulgarije, Israël, Thailand, Engeland en zelfs Zweden. In haast iedere periode is er wel een aangename damvakantie te boeken.

Dat was vroeger wel anders. Tot voor zo’n dertig jaar was het niet mogelijk om je aan te melden voor een meerdaags damevenement. Er waren wel toernooien, oudere dammers zullen zich nog wel allerlei suikerbrood- en brintapaptoernooien herinneren, maar het deelnemersveld bestond alleen uit geïnviteerde spelers. Pas rond 1980 werden er in Amsterdam en Brunssum de eerste meerdaagse wedstrijden met open inschrijving georganiseerd, een concept dat dus inmiddels een zeer grote vlucht heeft genomen.

Het aanstaande DNC Open lijkt een strijd te gaan worden tussen wereldkampioen Alexander Schwarzman uit Rusland en de Let Guntis Valneris, met als belangrijkste outsiders de Nederlanders Kees Thijssen, Hans Jansen en Ron Heusdens. Valneris heeft in ieder geval aardig kunnen oefenen in het onlangs beëindigde toernooi in de Estse hoofdstad Tallin, zie ook de rubriek van vorige week.

Wit: G. Valneris – Zwart: E. Buzinsky

Eduard Buzinsky staat bekend om zijn voor topgrootmeesters onneembare randspel. Onneembaar voor de remise dan. In deze partij ging er dan toch echt iets mis. 1. 33-29, 20-24; 2. 29x20, 14x25; Inleiding tot het ‘onneembare randspel’. Later ontstond, door op het oog logisch spel van beide kanten, de diagramstand.

De zwaar onder druk staande zwartspeler liet een damzet toe, kennelijk in de veronderstelling of althans de hoop binnen de remisegrenzen te blijven. Met ragfijn spel wist de voormalig wereldkampioen echter te winnen.

 

31…, 20-24?!; 32. 27-22!, 18x47; 33. 37-31, 23x32; 34. 44-39, 47x29; 35. 34x3, 13-19; 36. 39-33, 19-23; 37. 3-14, 23-29; 38. 14x41, 29x38; 39. 31-27, 12-18; 40. 40-34, 7-11; 41. 41-32, 18-22; 42. 32x43, 22x31; 43. 48-42, 25-30; 44. 34x25, 24-29; 45. 45-40, 29-33; 46. 43-38, 33-39; 47. 40-34, 39x30; 48. 35x24, 8-13; 49. 38-16, 11-17; 50. 16-2, 13-18; 51. 2-7, 18-22; 52. 7-23, 22-27; 53. 25-20, 6-11; 54. 23-19, 31-36; 55. 20-14, 27-31; 56. 14-9, en zwart gaf het op waarna Valneris met de gedeelde toernooizege (met de Est Leesman) kon worden gefeliciteerd.

Maar misschien staat wit in de diagramstand wel gewonnen.  Trucjes die voor zwart sóms werken, doen dat nu niet. Bijvoorbeeld  (9-14) 33-29 (25-30) 34x25 (23x34) 40x29 (19-24) 28-23 (24x33) 37-31 (18x29) 32-28 (33x22) 27x9 (14x23) 25x14 en wit wint. Of (12-17) 42-38 (17-22) 28x17 (7-11) 27-22 gevolgd door 34-30. Of een variantje van de computer: (6-11) 37-31 (9-14) 33-29 (11-17) 35-30 en nu besluit het stalen ros om domweg maar een schijf te geven met (18-22) etc.

De oplossing van de opgave van 11 juli jl. Auteur: Jaap Bus (wit: 16, 21, 26, 27, 33, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 49 / zwart: 1, 7, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 23, 30, 36, 37) 42, 38, 18, 12, 7, 43!! (17) 261, 22, 32, 5 JB (24) 37! (30) 10! (35) 29! (31) 41, 15, 26.

Ook de nieuwe opgave, zie diagram, is van Jaap Bus. Wit begint en wint.

 

 Terug naar damrubrieken