3 x 2 = 1 in de Oekraïne

Eric van Dusseldorp

 

3 x 2 = 1! lijkt op een rekensom en verdient enige uitleg. Van de hand van Oekraïner Sergej Yushkevitch, president van de CPI, een onderafdeling van de werelddambond, verscheen een boekje met deze titel. Het bevat een verzameling van miniaturen (standen waarbij wit en zwart elk niet meer dan zeven schijven in de beginstand hebben) die aan een bijzondere vereiste voldoen: zwart slaat drie keer achter elkaar twee stukken (met een meerslag, anders is het geen moderne compositie) en er blijft uiteindelijk één wit stuk (dam of schijf) over.

Dat is dus weer eens een heel andere manier om er tegenaan te kijken! Bovenstaande beperkingen hebben automatisch nog twee consequenties: wit kan niet anders dan in de beginstand exact zeven schijven bezitten, en de afwikkeling (slagenwisseling) duurt precies vier zetten.

Een kleine verzameling zou dat moeten zijn met zoveel beperkingen. Toch heeft de auteur, die zo’n beetje de Ton Sijbrands is van de damproblematiek, in de literatuur liefst 233 standen weten te vinden. Niet alle slotstanden voldoen evenwel aan de scherpe regels en de Nederlandse problemist Dick van den Berg merkte in een recente vergadering van de Kring voor Damproblematiek op, dat er nogal wat standen mank gaan aan bijoplosbaarheid.

Toch valt er genoeg te genieten. Kleine pareltjes zijn het doorgaans, niet moeilijk op te lossen, maar ze tonen in klein bestek de schoonheid van het damspel.

Een klassiek voorbeeld van een 3x2=1 probleem dateert al van 1923. Auteur is wijlen Arnold Polman, een man die zich tot op hoge leeftijd bezighield met de problematiek. Zie diagram.

 

Wit wint door 31-27 (29x49) 26-21 (49x19) 21x23 (19x21) 16x20!

De stand van het volgende diagram is van de eveneens overleden Jan Scheijen, een Limburger met een onmetelijke staat van dienst.

 

Winst door 43-38 (32x34) 30x39 (36x38) 39-33 (38x20) 25x1. Het eindspel wint scherp, bijvoorbeeld (22-28) 1-7 (28-32) 7-2 (13-18) 2-7 (18-22) 7-11 (22-27) 11-16 (27-31) 16x38 (31-37) 38-47

Een compositie van de auteur zelf. Damproblemisten uit het voormalige Oostblok malen helemaal niet om de beginstand, het gaat hen slechts om het effect. Zie diagram.

 

Wit wint door 13-9 (4x22) 15x4 (29x7) 4x30 (34x14) 43x34. Een verrassend damoffer!

Het boekje bevat een voorwoord in het Engels, Frans en Russisch en voor de rest is het louter een kwestie van diagrammen en oplossingen. Het is bestellen door 4 euro (inclusief verzendkosten) over te maken op rek. nr. 41.46.59.260 t.n.v. L. de Rooij te Arnhem, o.v.v. de titel van de publicatie en uw adres. Het wordt dan rechtstreeks uit de Oekraïne opgestuurd!

Ander nieuws uit de wereld van de problematiek: alle composities van het eerste wereldkampioenschap damproblematiek, uitgeschreven door de CPI (zie boven) zijn bekend en staan gepubliceerd op www.ericsdamsite.com De meer dan 200 standen, verdeeld over zes categorieën, zijn van oplossingen voorzien en als word-document maar ook als bewegend applet beschikbaar. Liefhebbers worden verzocht bijoplossingen, remises en zetverwisselingen te vinden en deze door te mailen. Er zijn prijzen beschikbaar. Dus: tackle een Russisch probleem en zorg dat een Nederlander wereldkampioen wordt!

Oplossing opgave van Hessel van den Hurk (zwart: 9,11,13,16,19,23,24,29,36 / wit: 22,27,28,32,38,39,43,47,49) Wit wint door 41,44,21,34,3,16 +

De nieuwe opgave is van D. de Ruiter uit Duivendrecht. De tachtigjarige (!) won hiermee een prijs tijdens de afgelopen reünie van de Kring voor Damproblematiek. De opdracht was om een probleem te maken waarin de witte dam op een zeker moment op de eigen bordhelft tot stilstand komt. Zie diagram. Wit begint en wint.

 

Terug naar damrubrieken