Problemisten scheppen eigen wereld

Eric van Dusseldorp

Damproblematiek. Niet iedereen weet wat er met deze term wordt bedoeld. Een zoekactie op internet, via zoekmachine Google, levert binnen tweehonderdste van een seconde precies 79 verwijzingen op. In een enkel geval gaat het om de problematiek rond een dam in een rivier in Costa Rica, de overige 78 gevonden items hebben evenwel betrekking op het vervaardigen van composities op het dambord.

Een damproblemist (deze term levert via Google overigens maar vier verwijzingen op) is iemand die zich bezig houdt met het samenstellen van damproblemen. Damproblemisten hebben onderling een eigen jargon. In een volle trein kan een discussie tussen twee problemisten als volgt luiden.

"En, heb je de laatste tijd nog problemen gemaakt?"

"Ja, veel problemen zelfs"

"Moeilijke problemen?"

"Onoplosbare problemen"

En de medepassagiers hun wenkbrauwen maar fronsen. . .

Damproblemisten hebben ook hun eigen wedstrijden: wie maakt het mooiste probleem. De kwaliteit van een aantal composities van de recente David Douwes Memorial (genoemd naar een nog niet zo lang geleden overleden, grote problemist) was uitermate hoog. De definitieve rangschikking is nog niet bekend omdat oplossers nog de tijd hebben om eventuele missers (bijoplossingen, falen) op te sporen, maar het is al wel mogelijk om een representatieve selectie te maken.

 

De compositie afgebeeld op het eerste diagram is van de Nederlandse Zwitser Andreas Kuijken. Vanuit een mooie stand weet wit op prachtige wijze te winnen: 47-41 (36x47) 27-22 (47x50) 22x4 (16x38, want op (50x11) volgt 4-9 (16x38) 9x28 (35x44) 28x50) 28x10 (35x44 anders volgt 4-27) 4-13!! (8x19) 37-32 (38x27) 45-40 (44x35) 10-5 (50x11) 5x7 en het slot wint precies (en zo hoort het ook, want in de damproblematiek mag een compositie niet ‘ongeveer’ eindigen.) (6-11) 7x16 (35-40) 16-11 (40-45) 11-50 (30-34) 26-21 (34-40) 50-6 (45-50) 21-17 (50x11) 6x35

 

Andreas Kuijken is (net als de beroemde eindspelcomponist Johan Bastiaannet) zowel internationaal grootmeester in het partijspel als in de problematiek. Hij maakt niet zo heel veel, maar wat uit zijn handen komt, is altijd van hoge kwaliteit. Zie het tweede diagram. Oplossing: 47-41 (36x47) 44-40 (35x44) 28-23 (19x39) 30x10 (47x33) 22-18! (13x42) 10-4 (16x38) 4-31! (33x11) 31x16 (6-11) 16x7 (2x11) 46-41 (11-17) 41-37 (17-22) 37-32. Voor de aardigheid heeft Kuijken de beginstand geretrogeerd (teruggewerkt) naar de 20x20 beginstand en het ‘partijverloop’ van een heuse analyse voorzien. Wie dit moois wil meemaken, moet zich maar abonneren op De Problemist door 25 euro over te maken op giro 407690 t.n.v. Penningmeester Kring voor Damproblematiek, Rotterdam.

 

Mooi is ook de inzending van H. van der Heijden. Omdat delen van de compositie al bekend zijn, zal de stand van het derde diagram echter niet hoog eindigen. Wit wint door 28-23! (18x49) 15-10 (17x37) 10-4 (26x17) 4x16 (49x21) 16x12 (17x8) 47-42 (37x48) 39-34 (48x30) 35x2

De lezer heeft nog twee oplossingen van vraagstukken van drs. J. Bus tegoed. Nr. 1: (wit: 20,25,27,30,31,36,37,38,42,43,44,50 / zwart: 5,7,8,9,13,15,18,19,24,26,29,35) Oplossing 40,39,372 (28) 32,34,1,15 Z (40) 4 (19) 4-22 (45) 6! Y (24) 50 (10) 6 w+ Y 50? = Z20?(40)33(45)50(18)21(10)17(14)11(19)7X (22)6(50)7-1(45)28(50,17)= X6(22)17(50)31,17(23)=

Nr. 2: (wit: 21,25,27,31,37,38,41,46 / zwart: 7,9,12,15,16,17,34)

Opl. 22,2,24,3 (18) 9! Z (22)27(39)49(20)38(25)49(30)35.

Z17? (40)50(45)32(20)41(24)36(29)27(33)=

Ter oplossing een niet zo lastig vraagstuk, voor de David Douwes Memorial ingezonden door D.Vuurboom. Zie diagram. Wit begint en wint.

 

Terug naar damrubrieken