Damraadsels      

   

In de loop der jaren heb ik een drietal damraadsels bedacht die ik u hieronder aanbied.
Oplossingen publiceer ik later. Misschien wilt u er eerst uw krachten op beproeven en ze mij toe-mailen.

Geldprijzen zijn er dit keer niet in de aanbieding, het gaat om de eer. Misschien heb ik toch een leuke attentie voor de beste of meest creatieve oplossing(en).


Raadsel 1

Hieronder ziet u een diagramstand waarin wit zojuist 20-47 heeft gespeeld. Wanneer zwart nu iets heel doms doet, d.w.z. (10-14) of (7-11), dan wint wit door naar 5 te slaan. Maar zwart doet natuurlijk bijvoorbeeld (21-27) en wint.

 

 

 

 

 

 


Maar is er nu een zodanige opstelling van de zwarte stukken mogelijk waarbij niet te verhinderen is dat wit naar 5 slaat? Daar hoeven we niet moeilijk over te doen: die opstelling is er niet.

Vraag is: wat is nu het kleinst mogelijke bord (12x12, 14x14, 16x16 etc.) waarbij dat wel mogelijk is? (Aan 11x11 etc. met twee lange lijnen doen we hier niet). Ik heb een oplossing. Misschien is er een betere.

 

 

 

 


Raadsel 2

Stelt u zich eens een oneindig, maar overigens wel tweedimensionaal dambord voor. Maar om de discussie over oneindigheid te vermijden kiezen we voor een dambord met plm. 1.000.000 velden, maar wel zonder randen. Hierop bevinden zich 10.000 zwarte schijven en een witte dam. De witte dam staat niet gelijk al in een of andere vang, maar kan zich (voorlopig nog) vrijelijk bewegen.
Wit en zwart doen steeds om de beurt een zet, met dien verstande dan zwart nooit de overkant kan bereiken, dus nooit een dam kan halen. 

Vraag: wat wordt de uitslag van deze partij die overigens niet gelimiteerd is door een aantal zetten?
a. Wit wint doordat uiteindelijk alle zwarte schijven kunnen worden geslagen.
b. Zwart wint omdat hij naar verloop van tijd altijd een 'vangstelling' zal kunnen bouwen.
c. Het wordt remise: wit zal nooit alle zwarte stukken kunnen pakken en zwart zal bij goed spel van wit nooit de dam kunnen pakken.
d. De uitslag valt niet te voorspellen.


Raadsel 3

Damclub OG Nergenshoven heeft precies 20 leden die geen van allen de wekelijkse clubavond verzaken. Gespeeld wordt woensdags van half acht tot half twaalf en een partij duurt 4 uur (2 uur per persoon per partij). Er zijn dus steeds 10 partijen aan de gang.
De vereniging beschikt over 10 damborden, 10 klokken en 200 witte en 200 zwarte damschijven. Precies genoeg dus.

Op een kwade dag wordt er ingebroken in het clublokaal en worden er vijf damborden ontvreemd. De dieven laten de klokken en de schijven evenwel  ongemoeid.
De club is armlastig en er blijkt geen geld om 5 nieuwe damborden aan te schaffen. Er wordt een spoedvergadering bijeengeroepen want... wat nu te doen?
Een voorstel om de clubavond over twee avonden te verdelen werd afgestemd. Een ander voorstel, om de bedenktijd te verkorten tot 1 uur per persoon per partij, zodat er in twee lichtingen van vijf partijen gespeeld kan worden (van 7.30 - 9.30 de eerste en van 9.30 - 11.30 de tweede lichting) haalde het evenmin. Iemand schamperde iets over quatre-mains, maar dit idee hoefde zo te horen niet eens in stemming te worden gebracht. Iedereen wilde verantwoordelijk blijven voor zijn eigen partij.

Wat nu? Hoe kunnen twintig enthousiaste clubleden nu op in totaal 5 borden spelen?

Toch kwam een slim clublid met een oplossing.
Er is zelfs een tweede oplossing, die overigens veel van het voorstellingsvermogen vergt.

Gevraagd: wat zijn die oplossingen?

  

Terug naar Erics damsite 
Back to main page (English)
Retour (Français)
Zurück (Deutsch)
Página anterior (Espa
ñol)
Voltar atrás (Portuguesa)
Bai bek (Papiamento)
Ritorno (Italiano)
Powrót (Polski)
Возврат к главному меню

Ērika dambretes saits
Eriko šaškių svetainė

© Eric van Dusseldorp, 
Utrecht, 2002